Červen 1

Vzpomínky Richarda Šloufa

Autor: Richard Šlouf

Letní pionýrský tábor Energetik (LPT) u elektrárny na Želivce v Sedlici byl zprovozněn v polovině padesátých let. Zakladatelem, provozovatelem a správcem tábora byly Československé energetické závody, generální ředitelství Praha. Tábor byl částečně provozován v zařízeních elektrárny. Vařilo se v garáži domu pro obsluhu elektrárny a ve stodole (Orkánu) se skladovalo vlastní zařízení tábora. Byly to v zásadě jen dvoulůžkové stany, podsady, stoly, atd. Postupně byl tábor dovybavován. Postavil se bazén, umyvárna u bazénu s vodou ze Želivky, studna a hlavní dřevěná budova s jídelnou a marodkou. Došlo i výměně dvoulůžkových stanů za čtyřlůžkové.

V roce 1974 předaly České energetické závody GŘ Praha tábor a novým provozovatelem a správcem tábora se staly Středočeské energetické závody. Tábor se rozšířil o nové dřevěné chaty a o novou budovu s umyvárnou s teplou vodou se záchody.

Po rozdělení Středočeských energetických závodů se v roce 1982 provozovatelem a správcem tábora staly Pražské energetické závody. Přistavěly se další nové chatky, zboural se Orkán a na jeho místě se postavila nová hlavní budova s novou kuchyní, jídelnou, marodkou a sociálním zařízením. Také byla zavedena elektřina do chatek a došlo i na osvětlení tábora. Ze staré jídelny se staly místnosti pro pořádání táborové zábavy. Byla postavena čistička odpadních vod a další studna. Místo bažiny vzniklo nové hřiště. Na tábor v jednom 21 denním turnusu jezdilo cca. 130 dětí. Turnusy o prázdninách byli tři.

Po privatizaci v roce 1991 se Letní pionýrský přejmenoval na Letní dětský tábor (LDT). Majitelem se stala Pražská energetika a.s. a v zásadě do roku 1995 fungoval stejně.

Na tábor Energetik jsem s vedoucím Standou Starým jezdil jako oddílový vedoucí od roku 1978 do roku 1995. Historii znám z vyprávění spolupracovníků z ČEZ a pamětníka Kamila Klabana, který jezdil na tábor Energetik už jako dítě pracovníka energetiky na konci padesátých let. U Československých energetických závodů GŘ Praha, Českých energetických závodů GŘ Praha a ČEZ a.s. GŘ jsem pracoval od roku 1968.

Richard Šlouf